12 Apr 2018

Belgisch vastgoed triomfeert in Europa

De woningprijzen stegen in België vorig jaar iets minder dan in de rest van Europa, maar op een termijn van 15 jaar is ons land de Europese kampioen.

Vorig jaar deden de huizenprijzen in België het binnen Europa niet zo goed, blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU. In het vierde kwartaal lagen de Belgische huizenprijzen 3,7 procent hoger dan het jaar voordien, tegen +4,2 procent in de eurozone. In het vierde kwartaal lagen de prijzen in België zelfs 0,4 procent lager dan het in het derde kwartaal. In de eurozone was er daarentegen op kwartaalbasis een stijging met 1 procent.

Op langere termijn is het beeld uitstekend. De woningprijzen in België zijn al decennialang minder gevoelig aan grote schommelingen. De voorbije 15 jaar was er enkel in 2009 en 2014 een minuscule daling op jaarbasis. Nu het economisch beter gaat, is er veeleer sprake van een inhaalbeweging van een aantal volatiele markten als Nederland, Ierland en Spanje.

Over 15 jaar stegen de woningprijzen in België 80 procent. Geen ander buurland deed beter. Het VK en Frankrijk vervolledigen de top drie. Ook na correctie voor inflatie staat België op de eerste plaats.

Die sterke waardestijging, na inflatiecorrectie met zowat een derde, is er nauwelijks of niet bij landen als Spanje, Ierland of Nederland.

De evolutie van de woningprijzen verschilt wel sterk voor de crisis (2003-2007), tijdens de financiële crisis (2008-2012) en na de crisis (2013-2017).

In de periode voor de crisis presteerde België zeer goed, maar moest het landen als Frankrijk, Spanje en Ierland laten voorgaan. Tijdens de financiële crisis gingen sterk presterende landen als Spanje, Ierland en het VK, maar ook Nederland zwaar onderuit. Een overaanbod en te zware leningschulden waren de hoofdoorzaken. In België bleven de prijzen stijgen. Na de crisis kwam er een nieuwe stijging van de prijzen in alle landen. België is het enige land dat in elk van de drie periodes de prijzen na correctie voor inflatie zag stijgen.

bron De Tijd 12 april 2018 (Patrick Luysterman)

Terug naar overzicht